Aylar: Ocak 2019

Product (Ürün) Backlog Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır?

Product Backlog, ürünün kapsamını, yapılacak işleri yönetmek için kullanılır. Backlog üzerindeki müşteriye teslim edilebilir her bir iş kalemine Product Backlog Item(PBI) denir. Yüksek öncelikli veya daha değerli olduğu düşünülen işler(PBI’lar) olgun ve planlamaya hazır hale getirilmelidir. Düşük öncelikli işler, daha sonraki Sprint’lerde olgunlaştırmak üzere genel ve geniş kapsamlı bırakılabilir. Bir …

Product Owner (Ürün Sahibi) ve Scrum Ritüel’lerindeki Rolü

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Product Owner ürünün sahibidir ve ürüne ait backlog yönetimini yapar. Product Backlog yönetimi, Product Owner’ın en …

Agile (Çevik) Manifesto ve Temel İlkeleri?

Yazılım dünyasının önde gelen 17 gurusu, 2001 yılında Amerika’nın Utah eyaletinde 2 gün süren bir toplantıyla Agile Manifesto’yu yayınladılar. Agile Manifesto 4 değerden ve 12 ilkeden oluşmaktadır. Agile (Çevik) Yazılım Geliştirme Manifestosu Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda: Süreçler …

Scrum Master (Scrum Ustası) – Hizmetkar Lider

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Scrum Master rolü ekibin hizmetkar lideridir. Scrum Master rolü üreten değil  takımı destekleyici bir roldür. Scrum …

Retrospektif (Retrospective) Üzerine

Retrospektif (Retrospective) toplantılarına her zaman ihtiyaç var mı? sorusunun cevabı olarak tabiki “Evet” diyebilirim. Bu toplantı sürekli iyileştirme kültürünü tetikleyerek Scrum altyapısı içindeki en önemli aktivitedir. Sprint Retrospektif (Retrospective) toplantısı Scrum takımının iş yapış şeklini değerlendirerek yeni deneyler yapması ve öğrenerek gelişmesi için çok önemli bir etkinliktir. Belirli aralıklarla durup …

Sprint Planning (Planlama) Pratikleri Nelerdir?

Bu yazımızda Sprint Planning (planlama) toplantılarında tecrübe ettiğimiz iyi pratikler ve hatalı uygulamalardan bahsedeceğiz. Buna geçmeden önce kısaca Sprint Planning (Planlama)’dan bahsedelim. Öncelikle Sprint Planlama toplantılarında hepinizin merak ettiği “Ne Yapacağız” ve “Nasıl Yapacağız” sorularına birlikte cevap verelim. Planlama toplantılarında önceki sprint’in çıktıları,metrikleri,ayrılan bufferlar değerlendirilir. Definition of Done (DoD ) …

Agility (Çeviklik) ve Scrum Değerleri

Agility (Çeviklik) diğer bir deyişle esneklik en yalın anlamıyla; hızlı, verimli, etkin bir şekilde değişime uyum sağlayabilme yeteneği ve kapasitesi anlamına gelir. Çeviklik kavramını detaylandıracak olursak; Değer yaratacak minimum kapsamı belirleyip pazara çıkmaktır Maksimum değer yaratacak işleri önceliklendirerek kısıtlı kaynakları verimli bir şekilde kullanmaktır Müşteriyi sürece dahil ederek doğru ürünü …