Aylar: Temmuz 2019

Agile Coach – What does that mean?

The term Agile Coach is used differently in different contexts. Here we would like to explain what the term means to us. An agile coach is for us a person who helps organizations become adaptable and self-learning. The result of the work of an agile coach is, on the one hand, changed processes …

Çevik (Agile) İsim ve Tarihçesi

Bu günlerde muhtemelen “çeviklik” hakkında çok şey duyuyorsunuzdur. Çevik metotlar kullanan ekipler işleri, geleneksel metotları kullanan ekiplerden daha hızlı şekilde hallediyorlar. Scrum, Agile manifestoya uygun olarak geliştirilen bir metodolojidir aslında dedikten sonra hiç vakit kaybetmeden Scrum’ın isim ve tarihçesi konulu yazımıza geçelim isterseniz. Scrum adı Rugby oyunundan gelmektedir.  Rugby 15’er …

Değiştir!.. Ama Nasıl?

Agile yönetimlerde de oluşturulan takımların cross-functional (çok fonksiyonlu) olması çevikliği artıran en önemli etmenlerden birisidir. Mehmet Ali Erbil’in ünlü yarışması “Değiştir”i hatırlayanlar burada mı? Yaşı yetenler çok iyi bilirler 😊. Ekran karşısında, ünlü deyimle milyonların karşısında şarkı söylemek çok zordu. Aslında zor olan şarkı söylemek değildi, hızlıca bir şarkıdan başka …

Kendi Kendine Takım OLMAK

Self organize olan ekipleri, belirli bir seviyede karar verme yetkisine sahip olan, aldığı kararları nasıl hayata geçireceğini belirleyen birer takım olarak tanımlayabiliriz. Çevik olmak için kullanılan ve en popüler araçlardan biri olan Scrum çerçevesinde de takım olmanın ve çalışmasının temelinde de self organize olma durumu karşımıza çıkmaktadır. Pratikte self organize …

Hızlı yapmak değil, hızlı olmak

Bundan birkaç sene önce, kurumsal bir toplantı için “Müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmemiz için yeni üretim tekniklerini nasıl uygulayabiliriz?” sorusuna bir sunumla cevap vermem istenmişti. Müşteri, zamanın ruhu, hızlı cevap verme vs. hızlı olmak, inovasyon, “design thinking”, “lean startup” ve “Agile” yazılım geliştirme konularına değindiğim sunumun ilk slide’ında “hızlı cevap verme”nin ya …