Aylar: Ocak 2020

Scrum Kavramları

Product Backlog; Ürün için gerekli olan gereksinimler listesidir.  “Ne üretilmek isteniyor?” sorusuna cevap aranır. Product owner tarafından müşteriden gereksinimler alınır, önem sırasına göre sıralanır. Product owner, değişen ihtiyaçlara göre product backlog’a ekleme veya çıkarma yapabilir. Böylece değişim, geliştirmenin her aşamasında ürüne kolayca entegre edilebilir. Product Backlog Item;  Product backlog içindeki …