Agility (Çeviklik) ve Scrum Değerleri

Agility (Çeviklik) diğer bir deyişle esneklik en yalın anlamıyla; hızlı, verimli, etkin bir şekilde değişime uyum sağlayabilme yeteneği ve kapasitesi anlamına gelir.

Çeviklik kavramını detaylandıracak olursak;

  • Değer yaratacak minimum kapsamı belirleyip pazara çıkmaktır
  • Maksimum değer yaratacak işleri önceliklendirerek kısıtlı kaynakları verimli bir şekilde kullanmaktır
  • Müşteriyi sürece dahil ederek doğru ürünü ortaya çıkartmaktır
  • Sürekli teslimat ile değişen pazar koşullarına adapte olabilmektir
  • Kendi kendini yönetebilen ve işbirliğine açık takımlarla, sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmaktır
  • İşlemeyen açık noktaları tespit edip iyileştirmektir.
  • Süreçlerden ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere önem vermektir
  • Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma odaklanmaktır
  • Sözleşme ve pazarlıklardan ziyade müşteri ile işbirliğine değer vermektir
  • Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime hızlı bir şekilde cevap verebilmektir.

Scrum ise kompleks problemlerin adreslenerek, üretken ve yaratıcı bir şekilde maksimum katma değerde ürün oluşturulabilmesi için tasarlanmış bir çerçevedir. Kuralları belli ve anlaşılması kolay bir araçtır. Çevik ortamlar ve takımlar yaratılmasına yardımcı olur. Bu çerçeve, herkesin anlayabileceği ortak bir dil oluşturulmasını, mevcut durumu ve sorunları ortaya çıkarmak için gözlem ve gitmek istediğimiz duruma ulaşmak için düzeltmeler yapılmasını sağlar.

Fakat bu yaklaşımın ve çerçevenin uygulanabilmesi için scrum değerlerinin takım tarafından benimsenmesi, yaşatılıp hayata geçirilmesi şarttır. Scrum uygulamasının başarısı takımın bu değerleri ustalıkla yaşatma becerisine bağlıdır. Peki bu değerler nelerdir, kısaca bu değerlerden bahsedelim.

Bu değerlerden ilki taahhüt(commitment)’tür. Taahhüt, diğer tüm değerleri destekler. Taahhüt takım içerisinde sahiplenilmemiş ise diğer değerlerin temeli eksik kalır.  Takımın taahüttünü gerçekleştirebilmesi için maksimumum azami çabayı sarf etmesi gerekmektedir. Taahhüt adanmışlık ile ilgilidir, harcanan efor nihai sonuçtan daha önemlidir.

Takım üyeleri takım ve sprint hedefine odaklanmayı,  takımın bir parçası olmayı, şeffaf olmayı, değişime adapte olmayı, çevik prensiplerini uygulamayı, scrum değerlerine bağlı kalmayı, çalışan yazılım üretmeyi, kendi işinden sorumlu olmayı, kendi kendine organize olmayı, takım ile iş birliği içinde çalışmayı, kaliteli iş yapmayı, yeniliklere açık olmayı taahhüt eder.

İkinci değer odaklanma(focus)’dır. Takım mevcut yapılacak işe, sprint hedefine, öncelikli ve değerli işe, kendi uzmanlığına, işi en basit şekilde yapmaya, kaliteye, çalışan yazılıma ve scrum etkinliklerine odaklanır.

Üçüncü değer açık(openness) olmaktır. Takım yapılan işi anlatmaya, ilerlemeye, öğrenmeye, problem ve engelleri ifade etmeye, takım içerisinde çalışmaya, farklıları kabul etmeye, müşteri ile işbirliğine, geri bildirime, yeni bir şeyler öğrenmeye, bilgi paylaşmaya, değişime ve belirsizliklere açıktır.

Dördüncü değer saygı(respect) duymaktır. Takımın her bir üyesi kişilere, kişisel geçmişlere, farklılıklara, farklı fikirlere, takım üyelerinin tecrübelerine, yeteneklerine, diğer takımlara, müşterinin isteklerini değiştirmesine, kullanıcı deneyimine, scrum rollerine ve sorumluluklarına karşı saygılıdır.

Beşinci değer cesaret(courage) etmektir. Takım ilerleme gösterirken,  karar verirken, karar değiştirirken, gereksinimlerin hiçbir zaman tam olarak gelmeyeceğini kabul ederken, hiç kullanılmayacak özelliklerin geliştirilmesine karşı çıkarken, değişimi innovasyonun kaynağı olarak görürken, tüm gerekli bilgiyi paylaşırken, bitmemiş yazılımı teslim etmeye karşı çıkarken, riskleri ve faydaları paylaşırken, kimsenin mükemmel olmadığını kabul ederken cesurdur.

Takımı üyeleri, Scrum etkinlikleri, rolleri ve eserleriyle çalıştıkça yukarıda bahsettiğimiz değerleri öğrenir ve keşfeder.

Levent Taşkıran

Bir Yorum Yazın