Kimdir Bu Product Owner

İlk olarak Product owner rolünü hatırlamak lazım, ürün sahibi Scrum takımını oluşturan rollerden birisidir. Ürün sahibi aslında üründen yada üretilen hizmet/servis ‘ten  yani scrum takımının ortaya çıkaracağı değeri yükseltmekten sorumlu olan kişidir. Product Ownerdan ürünün pazarını , paydaşlarını , kullanıcılarını bu doğrultuda ortaya konan hedefi ve beklentileri doğru bir şekilde anlaması, geliştirme ekibine aktarması ve ürüne yön verebilmesi beklenmektedir. Ürün sahibi üründe yada üretilen hizmet/servis’te hangi özelliklerin olması gerektiği ve bu özelliklerin öncelik sırasına göre üretilmesine karar verir.

Bu kararı tek başına alamaz geliştirme takımının da yorum ve önerilerini alarak ilerler. Ürün sahibi (Product Owner) öncelik ve kapsamın belirlenmesinden sorumlu olduğu gibi ürünün ne zaman pazara çıkartılacağını belirlemekten de sorumludur. Kısaca üründe ne zaman ve neyin yapılacağını belirlemekten sorumludur.

Şirketlerde bu rolü;  ürün, hizmet/servis’ten en yüksek değerin üretilebilmesini sağlayabilecek en yetkin kişi olarak ürün yöneticisi, teknik bir lider hatta şirket genel müdürü üstlenebilmektedir. Ürün sahibinin pazara mümkün olduğunca yakın olması gerekir.

[the_ad id=”128″]

Product Owner ‘ların yetkinlik alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Ürün Vizyonuna Liderlik Etmesi :  Product Owner ‘ın ürüne yön verebilmesi ve ürün hakkında son sözü söyleyebilmesi gerekir.

Şeffaflık Yaratıyor Olması : Product Owner’ın ürünün gelişimini ve gelecek planlarını belirlemesi , sıklıkla paydaşlarla bir araya gelmesi , geliştirme takımını ürün vizyonuna dahil etmesi gerekir.

İletişimi Kuvvetli Olması : Product Owner’ın ulaşılabilir olması, çözüm odaklı ve iletişimi kuvvetli olması gerekir.

Değer Odaklı Olması: Product Owner’ın önceliklendirme yetkinliğinin olması ve öncelikli talepleri zamanında netleştirilebilmesi pazara çıkış zamanlarını yönetebilmebilmesi

Kaizen kültürünü desteklemesi:  Product Owner farklı fikir ve önerilere açık olması, ürün hakkındaki geri bildirimleri dikkate almalı ve iyileştirme aksiyonlarını sahiplenmesi gerekir.

Agile Değerleri Sahiplenmesi :  Product Owner’ın takım bilinciyle haraket etmesi ,  taraf algısı yaratmaması , agile bakış açısına sahip olması  ve scrum çalışma prensiplerini anlaması ve bunlara uyması gerekir.

Product Owner’ın temel sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz :

  • Ürünün vizyonunu ve ürünün yönünü belirleyerek bu vizyona göre ürün özellikleri geliştirilmesini sağlamak
  • Product Backlog’u önem ve öncelik sırasına göre oluşturmak ve hangi özelliğin önce hangi özelliğin sonra geliştirileceğine karar vermek.
  • Yazılım geliştirme sürecinde Product Backlog’u gelişen ve değişen pazar şartlarına göre güncel tutmak
  • Geliştirme sürecinde ortaya çıkan ürün hakkında yazılım ekibine geribildirimde bulunmak
  • Geliştirilen özellikle ilgili detaylı bilgi ihtiyacı olduğunda ekibe destek sağlamak
  • Scrum Master tarafından düzenlenen sprint planlama toplantılarına, sprint review toplantılarına katılır ve sprint review toplantısını sunar.
  • Ekip içi iletişimi güçlendirmek ve geliştirme ekibinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için genel durum değerlendirmesi yapılan retrospective toplantısına katılır.
  • Sprintler sonunda ortaya çıkan incrementin kabul veya red kararını vermesi

Özetle ;  “Product Owner, Geliştirme Takımı tarafından geliştirilen işin ve ürünlerin değerini maksimuma çıkarmaktan sorumludur.” – Scrum Guide

 

Bir Yorum Yazın