“Product manager” vs. “Product owner”

Yanlış kullanıma en çok maruz kalan rollerden product manager — product owner rollerini anlatmak ve ayrımlarından bahsetmek için kısa bir yazı yazayım istedim.

Organizasyonlarda roller oturana kadar isim enflasyonu oluyor. Yanlış kullanımlar, eksik konumlandırmalar yapılabiliyor.

Buna en çok maruz kalan rollerden product manager — product owner rollerini anlatmak ve ayrımlarından bahsetmek için kısa bir yazı yazayım istedim.

“As a product manager your roles and responsibilities will change depending on your context and the stage of your product,.. Product owner is a role you play on a Scrum team. Product manager is the job.” — Melissa Perri

Scrum Guide Product Owner’ı şöyle tanımlıyor;

Product Owner, Geliştirme Takımının işi sonucunda oluşan ürünün değerini en üst seviyeye çıkarmakla sorumludur. Bunun nasıl yapılacağı ise organizasyonlar, Scrum Takımları ve bireyler arasında farklılık gösterebilir.

Ürün Sahibi, Ürün İş Listesini (Product Backlog) yönetmekle sorumlu olan tek kişidir. Ürün İş Listesi yönetimi şunları içerir:

Ürün İş Listesi kalemlerini açıkça ifade etmek

Ürün İş Listesindeki kalemleri, hedeflerin ve görevlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde sıralamak

Geliştirme Takımının ortaya koyduğu işin değerini en üst seviyeye çıkarmak

Ürün İş Listesinin herkes için görünür, şeffaf ve anlaşılır olmasını, Scrum Takımının ele alacağı sonraki işleri göstermesini sağlamak

Geliştirme Takımının Ürün İş Listesindeki kalemleri gerektiği kadar anlamasını temin etmek.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere product owner, pratikte daha taktik odaklıdır ve teslimat takımlarıyla çalışarak doğru fonksiyonalitenin zamanında teslim edilmesini sağlarlar. PO’lar product manager’ın üst seviye vizyoununu detaylı isterlere çevirir. Bunu yapabilmek için çeşitli paydaşlarla yakın şekilde çalışır.

Product owner;

 • Taktik konulara odaklanır.
 • Yüzü çözüm, teknoloji ve takıma dönüktür. Zamanını takımla geçirir.
 • Ürün vizyonuna katkıda bulunur, ürün backlogunu yönetir.
 • Backlog maddelerin sıralı ve anlaşılır olmasını sağlar.
 • Geliştirme Takımının ortaya koyduğu işin değerini en üst seviyeye çıkartır.
 • Geliştirme Takımının backlog maddelerini gerektiği kadar anlamasını sağlar.

Diğer yandan Product manager ise pratikte stratejiyle ilgilenir, ürünün uzun dönemli vizyonuna, pazardaki trendlere, ürünün fayda sağlayacağı potansiyel alanlara, ürünün pazar uyumuna ve satışına ve ürünün değer teklifine uygun şekilde ihtiyaçları yerine getirip getiremediğine odaklanır.

Product manager;

 • Yüzü pazara ve müşteriye dönüktür. Pazarlama/iş ekipleriyle ile zaman geçirir.
 • Ürünün vizyonunu, yol haritasını, program backlogunu, fiyatlandırılmasını, lisanslamasını ve ROI’sini sahiplenir.
 • Strateji odaklıdır.
 • Ürünün “neden” sorusuna verdiği cevabı geliştirir.
 • Yol haritası hazırlar, günceller.
 • Ürün pozisyonlaması yapar.
 • Rekabeti takip eder, analizini yapar.
 • Bütçeyi savunur ve yönetir.

Özetlersek, product manager müşterinin sesi olur, müşteri ve pazar başarısına çalışır. Bununla birlikte, product owner teslimat takımlarıyla çalışarak doğru fonksiyonalitenin, müşterinin istediği şekilde ve zamanında teslim edilmesi için çalışır. Product owner, Scrum’da üstlenilen bir rolken, product manager bir meslektir.

Siz de aradaki ayrımla ilgili varsa önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. 👇

İsmail Kırtıllı

Bir Yorum Yazın