Product Owner (Ürün Sahibi) ve Scrum Ritüel’lerindeki Rolü

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır.

Bu yazıda ele alacağımız Product Owner ürünün sahibidir ve ürüne ait backlog yönetimini yapar. Product Backlog yönetimi, Product Owner’ın en önemli sorumluluğudur. Product Owner, işleri yaratacağı değere göre önceliklendirerek sıralı hale getirir.  Geliştirme takımı bu listeyi baz alarak yapacağı işleri belirler.

Product Owner ürünün değerini artırırken müşteri memnuniyeti, yüksek gelir, maliyet tasarrufu, marka değerine katkısı kriterlerini göz önünde bulundurur. ROI(return on investment)’yi bu kriterleri dikkate alarak optimize eder.

Product Owner, Product Backlog’un herkese açık ve ulaşılabilir olmasını sağlar, bu sayede kurum içi şeffaflık artar. Müşteri ile iletişim Product Owner’ın sorumluluğu ve yönetimindedir. Tüm iş paydaşlarına çalışan yazılım çıktısının gösterildiği “Review” toplantısının da sahibidir. Peki Product Owner kim değildir?

  • Geliştirme takımının yöneticisi değildir.
  • Takım üyelerine iş veya görev ataması yapamaz.
  • İşlerin büyüklüklerini belirleyemez, nasıl yapılacağına karışamaz.
  • Sprint Backlog’dan iş almazsa, Daily Scrum’a katılmak zorunda değildir.
  • Geliştirme takımından durum raporu isteyemez.

Product Owner, işin sahibidir. İşleri önceliklendirerek üretilen iş değerini artıran ve takımı tüm paydaşlara karşı temsil eden, tüm paydaşların çıkarını gözeten kişidir.

Review Toplantıları

Review toplantıları, takımın sprint içerisinde yaptığı işleri tüm paydaşlara gösterdiği ve geri bildirim aldığı toplantılardır. Bu toplantılara iş birimlerini ve paydaşları çağırmak Product Owner’ın sorumluluğundadır. Toplantıda çalışan yazılımın gösterim sorumluluğu Geliştirme Takımı’dadır. Bu gösterim sonrasında iş biriminden alınan geri bildirimler ve yeni istekler Product Owner tarafından Product Backlog’a eklenmelidir.

Planlama Toplantıları

Product Owner, Planlama toplantısına groom edilmiş bir Backlog getirmelidir. PBI’lar tanımlı, sıralı, önceliklendirilmiş kabul kriterleri yazılmış, büyüklükleri belirlenmiş olmalıdır. Planlama toplantısının ilk kısmında Geliştirme takımı kapasitesi, hızını göz önünde bulundurarak Sprint Backlog’una alacağı PBI’ları belirler ve Product Owner ile el sıkışır. Product Owner, bu süreçte net olmayan bir PBI varsa, soruları cevaplar, alınan kararları ve açıklamaları Product Backlog’a yansıtır. 

Retrospective Toplantıları

Product Owner, Takımla birlikte Retrospective toplantılarına katılmak zorundadır. Scrum takımı, Retrospective’lerde Kaizen felsefesine ve Scrum’ın deneysellik prensibine uygun olarak, takımın daha verimli ve efektif çalışabilmesi için yeni aksiyonlar belirler. Ayrıca, Restrospective toplantıları, takımın teslimat kalitesini yükseltmek için “Bitti” tanımını konuştuğu toplantılar olduğundan; Product Owner’ın sorumluluğunda olan toplam sahip olma maliyeti de direkt olarak değerlendirilmektedir.

Bir Yorum Yazın