Product (Ürün) Backlog Yönetimi – İyi Pratikler

İyi bir Product Backlog, User Story formatına uygun PBI’lar içermelidir

User story, bir ürün özelliğinin kullanıcı tarafından basit ve açık bir şekilde anlatılmasıdır. Bu metin sayesinde kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşim anlatılır ve kullanıcının elde edeceği fayda vurgulanır.

Bir User Story’de cevaplanması gereken 3 temel soru bulunmaktadır. “Kullanıcı kim”, “ne istiyor”, “neden istiyor” sorularının cevapları aranır. User Story’ler okuyan herkes tarafından açık ve net bir şekilde anlaşılabilmelidir.

Örnek User Story: ………(rol) olarak, ………………..(aktivite) yapmak istiyorum böylece …………………(fayda)

İyi bir Product Backlog aşağıdaki özellikleri taşıyan PBI’lardan oluşmalıdır

  • PBI’ın diğer PBI’lara bağımlılığı olmamalı, başka bir PBI’a bağımlı olmayacak şekilde dikey bölünmelidir
  • PBI’lar mümkün olduğunca küçük parçalara bölünmüş olmalıdır
  • PBI’lar test edilebilir olmalıdır
  • Her bir PBI müşteri için anlamlı ve değer üretebilir olmalıdır
  • PBI net olmalı ve büyüklüğü tahmin edilebilir olmalıdır
  • PBI tekrar yazılabilir, değiştirilebilir formatta olmalıdır

İyi bir Product Backlog önem ve öncelik seviyesine göre sıralanmış işlerden oluşmalıdır

Product Owner’ın kısıtlı kaynak ve deadline baskısı altında Product Backlog yönetimini iyi yapması, başarının sağlanması için kritiktir. Bu noktada Product Owner, product backlog itemler’ı aşağıdaki şekilde kategorize ederek elde edilecek değeri en yüksek seviyeye çıkarabilir.

  • Olmazsa olmazlar(Must)
  • Olması gereken, yüksek öncelikli işler(Should)
  • Yapılabiliyorsa yapılması arzulanan, düşük öncelikli işler(Could)
  • Yapılmayacak işler- teknik zorluklardan, deadline bakısından vs..

İyi bir Product Backlog, kabul kriterleri açık ve net bir şekilde yazılmış olan PBI’lar içermelidir

Her bir PBI için kabul kriteri mutlaka yazılmalıdır. Kabul kriteri, Definition of Done(DoD-Bitti) ile aynı şey değildir.

Kabul Kriteri spesifik bir PBI’ın kullanıcı ve/veya uygulama ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için neleri içermesi gerektiğini tanımlar. Definition of Done- Bitti tanımı ise her bir PBI’ın istenen kalitede teslim edilmesi için gerekli olan aktivitelerin kontrol listesidir. Bu tanım ile ortak bir kalite ve süreç algısı yaratılır. DoD kabul kriterlerinin sağlanmasını da içerebilir.

Geliştirme takımı, kabul kriterlerini baz alarak test planını oluşturur ve geliştirmeyi kabul kriterlerini de dikkate alarak gerçekleştirir.

Levent Taşkıran

Bir Yorum Yazın