Scrum Kavramları

Product Backlog;

Ürün için gerekli olan gereksinimler listesidir.  “Ne üretilmek isteniyor?” sorusuna cevap aranır. Product owner tarafından müşteriden gereksinimler alınır, önem sırasına göre sıralanır. Product owner, değişen ihtiyaçlara göre product backlog’a ekleme veya çıkarma yapabilir. Böylece değişim, geliştirmenin her aşamasında ürüne kolayca entegre edilebilir.

Product Backlog Item; 

Product backlog içindeki her bir gereksinime verilen isimdir.

Sprint;

Proje sprint denilen kısa zaman aralıklarına ayrılır. Scrum içerisindeki tüm aktiviteler sprint içerisinde gerçekleşir. Genellikle 1–2 haftalık süreçlerdir.

Sprint Backlog; 

Geliştirme takımı tarafından product backlog itemlar öncelik sırasına göre sprint içerisine alınırlar. Bir sprint boyunca yapılacak itemların listesini oluşturur.

Scrum board; 

Bir sprint içerisinde yapılacak olan maddeler burada yönetilir. Yapılacak olan tasklar “TO DO” bölümüne alınır. Takım üyesi bu işe başladığında işin statüsü “IN PROGRESS” ‘e getirilir. İş, tamamlandıktan ve kontrol edildikten sonra “DONE” bölümüne getirilir. Günlük yapılan Daily  toplantılarında bu maddeler durumlarına göre ilgili bölümler altına alınır.

Burndown Chart; 

Yatay ekseninde sprintin günlerini, dikey ekseninde sprintte kalan işi gösteren grafiktir. Scrum’un temel ilkelerinden olan şeffaflığı sağlar.  Geliştirme Takımı, Sprint Hedefini gerçekleştirmeye ne derece yakın olduğunu görebilmesi için  her Günlük Scrumda toplam kalan işi izler.

 

Pig Roller; Scrum sürecine dahil olanlar yani asıl işi yapan kişilerdir. Bunlar Scrum Master, Product Owner, Geliştirme Takımı’dır.

Product Owner;

Geliştirme takımı ve müşteri arasındaki iletişimi sağlar. Projenin özelliklerini tanımlar. Projenin önceliklerine göre product backlogu oluşturur. Sprint’i iptal yetkisine sahiptir. Sprint neden iptal edilmek istenebilir? Aslında cevabı çok basittir. “Sprint goal geçerliliğini yitirdiğinde sprint’in iptal edilmesi gerekir.” Hızla değişen ortamlarda bir sprinte alınan işlerin iş birimi için önemi kalmamış olabilir ya da sprinte alınan işlerden daha önemli işler ortaya çıkabilir.

Scrum Master;

Scrum kurallarını, teorilerini ve pratiklerini iyi bilir ve takımın bu kurallarını uygulamasından sorumlu kişidir. Takımın yöneticisi değildir. Takımı rahatsız eden, verimli çalışmalarını engelleyen durumları ortadan kaldırır.

Geliştirme Takımı;

Bir Sprint’e alınan bütün işleri tamamlayacak özelliklere sahip kişilerdir. sprint backlogu oluştururlar. Kendi kendini yönetir. İşin verilmesini beklemezler, işi kendileri alır ve geliştirirler. Kişilerin tek bir görevi yoktur, çapraz görev dağılımı yaparlar, herkes her şeyi yapabilir konumdadır. 3–9 kişi arasında değişir. Ürünün geliştirilmesi ile ilgili sorumluluk geliştirme takımına aittir.

Chicken Roller; 

Scrum’ın işleyişinde aktif olarak yer almayan kişilerdir. Müşteriler, satıcılar gibi.

 

Sprint Planning; 

Product backlog ile belirtilen gereksinimler, bu toplantı ile geliştirme takımı tarafından küçük görevlere (task) ayrılır. Takımdaki her bir kişi kendi hızına göre bu taskleri kendilerine alır. Bu toplantıya product owner, geliştirme takımı ve scrum master katılır. Sprintler; her sprint sonunda product owner a sunulmak üzere yazılım geliştirmeyi hedefleyecek şekilde belirlenir.1–3 haftalık sprintler oluşturulur.

Daily Scrum; 

Her gün aynı yerde aynı saatte ayak üstü yapılan 15 dakikalık toplantılardır. Üyeler davet edilmeyi beklemezler. Bu toplantı gelecek 24 saati planlamak üzere yapılır. Daily Scrum‘lar aynı zamanda risklerimizi, Sprint hedeflerinden sapmalarımızı ve bu riskleri nasıl azalatabileceğimizi konuştuğumuz, kararlar aldığımız toplantılardır. Bu sayede herhangi bir sorun var ise scrum master bu problemi ortadan kaldırır. Daily scrum her ne koşulda olursa olsun yapılır. Takımdaki birinin geç kalması veya gelmemesi toplantıyı etkilemez.

Sprint Review;

Her sprint sonunda yapılır. Yapılan sprint gözden geçirilir, ortaya çıkan ürün değerlendirilir. Amaç istenen özelliklerin ürün sahibinin gereksinimlerine uygun olarak geliştirildiğinden emin olmaktır. Eğer bir hata var ise farkedilir ve düzeltilir.

Sprint Retrospective;

Sprint boyunca yapılan işlerin kalitesinin, doğruların ve yanlışların değerlendirildiği toplantıdır. Bu toplantı scrum takımının kendini geliştirebilmesi için bir fırsattır. “Neleri iyi yaptık?” ,“Neleri daha iyi yapabiliriz?”, sorularına cevap aranır. Gerekli iyileştirme aksiyonları alınır.

Bir Yorum Yazın