Scrum Master (Scrum Ustası) – Hizmetkar Lider

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır.

Bu yazıda ele alacağımız Scrum Master rolü ekibin hizmetkar lideridir. Scrum Master rolü üreten değil  takımı destekleyici bir roldür. Scrum Master, sprintin ilk ve son günlerinde toplantılarla meşgulken, diğer günlerde ürün sahibine yardım eder, takımın önündeki engelleri kaldırmak için çalışır.

Scrum Master’ı en iyi tanımlayan özellik olan “Hizmetkar Lider”liği detaylıca inceleyelim.

Son yıllarda geleneksel yöneticilik yerini liderliğe, hatta bir aşama ilerisinde hizmetkar liderliğe bırakmıştır. Scrum takımlarında görev alan Scrum Master’lar asla ilgili takımın yöneticisi değildir. Takım üyelerine iş dağıtmaz, ne yapacağını söylemez. Aksine takımın kendi kendine organize olabilmesi için gerekli eğitimi ve yardımı sağlar.  Scrum Master, scrum altyapısını çok iyi bilen, uygulanışını destekleyen, takım tarafından üretilen değerin maksimize edilebilmesi için takıma destek olan, yol gösteren, yardım ve rehberlik eden kişidir. Gönüllülük esasıyla çalışır. Scrum Master takım tarafından gönüllü adaylar arasından oylama ile seçilerek belirlenir. Herkesin üzerinde mutabık olduğu aday Scrum Master olarak belirlenir. Scrum master aynı zamanda geliştirme ekibinde yer alan bireylerden biri de olabilir. Yalnız bu durum dezavantaj yaratabilir. Kişi asli görevine öncelik vereceğinden hakkıyla Scrum Master’lık görevini yerine getiremeyebilir.

Scrum Master geliştirme takımına hizmet eder.

Scrum Master, takıma koçluk yapar, karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Çeviklik ve Scrum konularında takımın gelişimini sağlar ve destekler. Takımın kendi kendine organize olabilmesi ve çapraz işlevsellik kazanabilmesi için koçluk eder. Takım içi uyumu ve iletişimi artırmak için çalışır. Sprint Planlama, Sprint Retrospektif, Günlük Scrum ve Sprint Review gibi Scrum ritüellerini/toplantılarını kolaylaştırır. Scrum Master, takımı Sprint hedefinden saptırabilecek her türlü dış etkenden korur ve takım üyelerinin yaptıkları işe odaklanmalarını sağlar. Bunu da takımın scrum kurallarına, değerlerine, prensiplerine ve pratiklerine her zaman uymasını sağlayarak gerçekleştirir.

[the_ad id=”128″]

Scrum Master ürün sahibine hizmet eder.

Scrum Master ürün backlog’unun değer odaklı olması için ürün sahibine koçluk yapar. Sprint’e alınması planlanan işlerin “Hazır” tanımına uygun hale getirilmesi için ürün sahibine yardımcı olur. Her bir iş için kabul kriterlerinin belirlenmesini sağlar. Ürün sahibinin iş listesini etkili bir şekilde organize edebilmesi için teknikler bularak ona yardımcı olur; işlerin önceliklendirilmesi, işlerin değerlerinin belirlenmesi, geliştirme ekibinin değer üretiminin maksimize edilmesi gibi konularda ürün sahibine yol gösterir, bu konularla ilgili yetkinliklerini geliştirmesi için ürün sahibine yardımcı olur. Ürün sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda ve istendiğinde scrum etkinliklerini yönetir/kolaylaştırır

Scrum Master organizasyona hizmet eder.

Scrum Master sadece görev aldığı takım için hizmetkar liderlik yapmaz, bu hizmetkar liderlik görevini tüm organizasyon için yerine getirmeye çalışır. Scrum’ın teorisini, değerlerini organizasyon genelinde yayar, benimsetir, scrum adaptasyonuna liderlik eder ve bu bağlamda tüm şirkete koçluk yapar. Scrum Master’lar kendi aralarında iletişim halindedirler, birbirleriyle deneyimlerini ve tecrübelerini paylaşırlar.

Scrum Master değişime liderlik eder.

Scrum Master organizasyonda sürekli iyileştirmenin ve değişimin temsilcisidir. Organizasyonda diğer bölümlerinde çevik yönteme geçiş sürecini başlatır ve organize eder. Bu sayede değişime liderlik eder. Organizasyonda değer algısının, kapsam ve plan algısının önüne geçmesini sağlar.

Tekrar görüşmek üzere Agile kalın,

Levent Taşkıran

Bir Yorum Yazın