Sprint Review (Sprint Değerlendirme) Nedir?

Bu yazımda Agile felsefesinin temelinde bulunan Sprint Review (Sprint Değerlendirme) toplantısı hakkında bilgiler paylaşacağım.

Sprint Review (Sprint Değerlendirme) ın temel amacı;

  • Mevcut sprint içerisinde analizi tamamlanmış, kodlanmış, test edilmiş ve Definition of Done (DoD) ’a uygun çalışan yazılımın gösterilmesi,
  • Çalışan yazılımın Sprint Goal’üne istinaden değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin alınması
  • Bir sonraki sprint ya da sprintler içerisinde yapılması gerekenlerin konuşulması, ürüne değer katacak özelliklerin ve önceliklerin belirlenmesi

Sprint review’in amacından kısaca bahsettikten sonra sprint review ile ilgili genel bilgilerden devam edelim. Gelin aşağıdaki soruların cevabına bir bakalım.  Sprint Review ne kadar sürer? Ne zaman Yapılır? Düzenleyen Kimdir? Kim Sunar? Kimler Katılır? Review’ın çıktısı nedir?  Müşteriye, Paydaşlara ve Ekiplere faydası Nedir?

Bu toplantılar sayesinde müşteri ve paydaş, projesinin/taleplerinin gidişatını şeffaf bir şekilde takip edebilir. Çalışan yazılımı görmeye ve yazılım üzerinden yorum yapmaya imkan sağlanır. Çalışan yazılım üzerinden gelecek sprintler için gereksinimleri, istekleri ve öncelikleri gözden geçirilir ve ürüne eklenen değerin optimize edilmesi sağlanır. Bu toplantının ekiplere faydası ise  sprint süresince yaptıkları işi, ürünlere ekledikleri değerin görülmesini ve bu sayede ekiplerin durumu şeffaf olarak ortaya çıkarmak için fırsattır.

Günümüzde Scrum takımlarının çoğunluğu 2 haftalık Sprint sürelerini seçmektedir. Bu kısa süreler, takımlara esneklik ve çeviklik avantajı sağlamaktadır.

Sprint Review, sprint sonunda (sprintin son günü) yapılan 1 aylık sprint için maksimum 4 saatlik bir toplantıdır.

Sprint Review toplantıları Product Owner tarafından düzenlenir.  Scrum takımı, Paydaşlar, İş birimleri, Yönetim ve yazılım geliştirmeden etkilenen diğer ekip üyeleri toplantıya katılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki yapılan işlerin katılımcılara sunulması, Review’in sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Review toplantılarının asıl çıktısı bir sonraki sprint yada sprintler içerisinde yapılması gereken işlere göre revize edilmiş product backlog’tur.

Product Owner (PO)’ın Sprint Review’deki sorumlulukları;

Toplantı başında product owner, Product Backlog üzerinde tamamlanmış ve tamamlanmamış Product Backlog itemlar hakkında bilgi verir. Öncelikleri hatırlatır. Çalışan yazılımın gösterimi sırasında, ürünün değerini optimize etmek için yapılan yorumları ve bildirilen görüşleri not eder. Çalışan yazılımın gösterimi sonrasında product backlog ‘un mevcut durumunu sunar. Bir sonraki sprint ve sprintler için öncelikleri product backlog üzerinde kabul kriterleri ile birlikte revize eder.

Scrum Master (SM)’ın Sprint Review’deki sorumlulukları;

Gerekli tüm katılımcılar ile toplantıyı organize eder. Toplantının zamanında ve davet edilen katılımcılar ile başlanmasını sağlar. Toplantı başında toplantı amacının herkes tarafından anlaşılmasını sağlar. Sprint review toplantısının amacına uygun ve belirlenmiş süre içerisinde gerçekleştiğinden emin olur.

Development Team’in Sprint Review’deki sorumlulukları;

Tüm ekip toplantıya katılır ve çalışan yazılımın gösterimini yapar.

Sprint Review (Sprint Değerlendirme) toplantısı öncesi ön şartlardan bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Kısaca bahsedecek olursak;

  • Sprint Planlama toplantısında Product Backlog Itemlar için kabul kiriterleri tanımlanmış olmalıdır.
  • Ekibin beraber karar verdiği “Definition of Done” (DoD) tanımı olmalıdır.
  • Gösterimi yapılacak ve tamamlanmış product backlog itemlar konusunda ekip mutabık kalmış olmalıdır
  • Gösterim için gerekli ortamın hazır olduğuna emin olunmalı gerekli ise test dataları hazırlanmalıdır.
  • Ekibin ilgili sprint’e ait metrikleri (Hız (Velocity) , Tamamlanmış /Tamamlanmamış PBI (Done /Undone PBI) , İnovasyon Oranı (Innovation Rate) , vb toplantıda paylaşılmak üzere hazır edilmelidir.

Unutulmaması gereken diğer bir nokta ise; yukarıda bahsettiğimiz işleyişten Scrum Master 1.Derece sorumludur.

Bu bağlamda Agile şemsiyesi altında ele aldığımız Sprint Review etkinliğinden kısaca bahsetmiş olduk.

Tekrar görüşmek üzere;

Bir Yorum Yazın