Etiket: Development Team

Product (Ürün) Backlog Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır?

Product Backlog, ürünün kapsamını, yapılacak işleri yönetmek için kullanılır. Backlog üzerindeki müşteriye teslim edilebilir her bir iş kalemine Product Backlog Item(PBI) denir. Yüksek öncelikli veya daha değerli olduğu düşünülen işler(PBI’lar) olgun ve planlamaya hazır hale getirilmelidir. Düşük öncelikli işler, daha sonraki Sprint’lerde olgunlaştırmak üzere genel ve geniş kapsamlı bırakılabilir. Bir …

Product Owner (Ürün Sahibi) ve Scrum Ritüel’lerindeki Rolü

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Product Owner ürünün sahibidir ve ürüne ait backlog yönetimini yapar. Product Backlog yönetimi, Product Owner’ın en …

Scrum Master (Scrum Ustası) – Hizmetkar Lider

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Scrum Master rolü ekibin hizmetkar lideridir. Scrum Master rolü üreten değil  takımı destekleyici bir roldür. Scrum …

Sprint Planning (Planlama) Pratikleri Nelerdir?

Bu yazımızda Sprint Planning (planlama) toplantılarında tecrübe ettiğimiz iyi pratikler ve hatalı uygulamalardan bahsedeceğiz. Buna geçmeden önce kısaca Sprint Planning (Planlama)’dan bahsedelim. Öncelikle Sprint Planlama toplantılarında hepinizin merak ettiği “Ne Yapacağız” ve “Nasıl Yapacağız” sorularına birlikte cevap verelim. Planlama toplantılarında önceki sprint’in çıktıları,metrikleri,ayrılan bufferlar değerlendirilir. Definition of Done (DoD ) …