Etiket: Product Backlog

Dealing with technical debt

How should one deal with technical debts ? Are “refactoring” stories part of the product backlog or not? These are important topics for almost all our customers. It takes many years of experience to talk about it. Many developers do not work on a code base long enough to experience the impact of their own …

Why does a product owner need it ?

Product Owner (PO for short) is one of three roles in the Scrum Framework. In this post, we describe in detail what it means to be PO. We talk about the most important tasks of a PO and the qualities and skills it needs to master it successfully. We give examples of typical …

Product (Ürün) Backlog Yönetimi – İyi Pratikler

İyi bir Product Backlog, User Story formatına uygun PBI’lar içermelidir User story, bir ürün özelliğinin kullanıcı tarafından basit ve açık bir şekilde anlatılmasıdır. Bu metin sayesinde kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşim anlatılır ve kullanıcının elde edeceği fayda vurgulanır. Bir User Story’de cevaplanması gereken 3 temel soru bulunmaktadır. “Kullanıcı kim”, “ne …

Product (Ürün) Backlog Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır?

Product Backlog, ürünün kapsamını, yapılacak işleri yönetmek için kullanılır. Backlog üzerindeki müşteriye teslim edilebilir her bir iş kalemine Product Backlog Item(PBI) denir. Yüksek öncelikli veya daha değerli olduğu düşünülen işler(PBI’lar) olgun ve planlamaya hazır hale getirilmelidir. Düşük öncelikli işler, daha sonraki Sprint’lerde olgunlaştırmak üzere genel ve geniş kapsamlı bırakılabilir. Bir …

Product Owner (Ürün Sahibi) ve Scrum Ritüel’lerindeki Rolü

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Product Owner ürünün sahibidir ve ürüne ait backlog yönetimini yapar. Product Backlog yönetimi, Product Owner’ın en …