Etiket: Product Owner

Why does a product owner need it ?

Product Owner (PO for short) is one of three roles in the Scrum Framework. In this post, we describe in detail what it means to be PO. We talk about the most important tasks of a PO and the qualities and skills it needs to master it successfully. We give examples of typical …

Kimdir Bu Product Owner

İlk olarak Product owner rolünü hatırlamak lazım, ürün sahibi Scrum takımını oluşturan rollerden birisidir. Ürün sahibi aslında üründen yada üretilen hizmet/servis ‘ten  yani scrum takımının ortaya çıkaracağı değeri yükseltmekten sorumlu olan kişidir. Product Ownerdan ürünün pazarını , paydaşlarını , kullanıcılarını bu doğrultuda ortaya konan hedefi ve beklentileri doğru bir şekilde …

Product (Ürün) Backlog Yönetimi – İyi Pratikler

İyi bir Product Backlog, User Story formatına uygun PBI’lar içermelidir User story, bir ürün özelliğinin kullanıcı tarafından basit ve açık bir şekilde anlatılmasıdır. Bu metin sayesinde kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşim anlatılır ve kullanıcının elde edeceği fayda vurgulanır. Bir User Story’de cevaplanması gereken 3 temel soru bulunmaktadır. “Kullanıcı kim”, “ne …

Product Owner (Ürün Sahibi) ve Scrum Ritüel’lerindeki Rolü

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Product Owner ürünün sahibidir ve ürüne ait backlog yönetimini yapar. Product Backlog yönetimi, Product Owner’ın en …

Scrum Master (Scrum Ustası) – Hizmetkar Lider

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Scrum Master rolü ekibin hizmetkar lideridir. Scrum Master rolü üreten değil  takımı destekleyici bir roldür. Scrum …

Sprint Planning (Planlama) Pratikleri Nelerdir?

Bu yazımızda Sprint Planning (planlama) toplantılarında tecrübe ettiğimiz iyi pratikler ve hatalı uygulamalardan bahsedeceğiz. Buna geçmeden önce kısaca Sprint Planning (Planlama)’dan bahsedelim. Öncelikle Sprint Planlama toplantılarında hepinizin merak ettiği “Ne Yapacağız” ve “Nasıl Yapacağız” sorularına birlikte cevap verelim. Planlama toplantılarında önceki sprint’in çıktıları,metrikleri,ayrılan bufferlar değerlendirilir. Definition of Done (DoD ) …