Etiket: Retrospective

Sevdiğimiz metrikler: Kontrol Diyagramı (Control Chart)

Kontrol diyagramının kullanımının ana amacı işlerin “lead time”ının zaman içindeki değişim aralığını izlemektir. Starbucks’ta kahveniz ne kadar zamanda hazırlandı? Kıyafetleriniz kuru temizlemeden kaç günde geldi? Bozuk telefonunuz ne kadar zamanda tamir edildi? … Hangi iş olursa olsun, bir işin teslim edilme süresi kritiktir. “Lead time”dediğimiz bu süre bir işe başladığımız zaman …

Retrospektif (Retrospective) Üzerine

Retrospektif (Retrospective) toplantılarına her zaman ihtiyaç var mı? sorusunun cevabı olarak tabiki “Evet” diyebilirim. Bu toplantı sürekli iyileştirme kültürünü tetikleyerek Scrum altyapısı içindeki en önemli aktivitedir. Sprint Retrospektif (Retrospective) toplantısı Scrum takımının iş yapış şeklini değerlendirerek yeni deneyler yapması ve öğrenerek gelişmesi için çok önemli bir etkinliktir. Belirli aralıklarla durup …