Etiket: Scrum Master

Agile Coach – What does that mean?

The term Agile Coach is used differently in different contexts. Here we would like to explain what the term means to us. An agile coach is for us a person who helps organizations become adaptable and self-learning. The result of the work of an agile coach is, on the one hand, changed processes …

Product Owner (Ürün Sahibi) ve Scrum Ritüel’lerindeki Rolü

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Product Owner ürünün sahibidir ve ürüne ait backlog yönetimini yapar. Product Backlog yönetimi, Product Owner’ın en …

Scrum Master (Scrum Ustası) – Hizmetkar Lider

Agile (çevik) olmak için gidilen yolda bir araç olarak kullanılan Scrum’da 3 temel rol bulunmaktadır. Bu roller Scrum Master (Scrum ustası), Product Owner (Ürün sahibi) ve Development Team (Geliştirme takımı)’ıdır. Bu yazıda ele alacağımız Scrum Master rolü ekibin hizmetkar lideridir. Scrum Master rolü üreten değil  takımı destekleyici bir roldür. Scrum …

Sprint Planning (Planlama) Pratikleri Nelerdir?

Bu yazımızda Sprint Planning (planlama) toplantılarında tecrübe ettiğimiz iyi pratikler ve hatalı uygulamalardan bahsedeceğiz. Buna geçmeden önce kısaca Sprint Planning (Planlama)’dan bahsedelim. Öncelikle Sprint Planlama toplantılarında hepinizin merak ettiği “Ne Yapacağız” ve “Nasıl Yapacağız” sorularına birlikte cevap verelim. Planlama toplantılarında önceki sprint’in çıktıları,metrikleri,ayrılan bufferlar değerlendirilir. Definition of Done (DoD ) …