Etiket: Scrum

Scrum Kavramları

Product Backlog; Ürün için gerekli olan gereksinimler listesidir.  “Ne üretilmek isteniyor?” sorusuna cevap aranır. Product owner tarafından müşteriden gereksinimler alınır, önem sırasına göre sıralanır. Product owner, değişen ihtiyaçlara göre product backlog’a ekleme veya çıkarma yapabilir. Böylece değişim, geliştirmenin her aşamasında ürüne kolayca entegre edilebilir. Product Backlog Item;  Product backlog içindeki …

Experiments for more agility

What can be the first experiments that could help your organization as a whole take the first steps towards agility? In this post we will describe examples of such experiment and their potential impact, hopefully inspiring you to their own experiments. Self-determined working hours / Hackathon / Ship it day Many …

Why does a product owner need it ?

Product Owner (PO for short) is one of three roles in the Scrum Framework. In this post, we describe in detail what it means to be PO. We talk about the most important tasks of a PO and the qualities and skills it needs to master it successfully. We give examples of typical …

Çevik (Agile) İsim ve Tarihçesi

Bu günlerde muhtemelen “çeviklik” hakkında çok şey duyuyorsunuzdur. Çevik metotlar kullanan ekipler işleri, geleneksel metotları kullanan ekiplerden daha hızlı şekilde hallediyorlar. Scrum, Agile manifestoya uygun olarak geliştirilen bir metodolojidir aslında dedikten sonra hiç vakit kaybetmeden Scrum’ın isim ve tarihçesi konulu yazımıza geçelim isterseniz. Scrum adı Rugby oyunundan gelmektedir.  Rugby 15’er …

Özellik fabrikasında çalışıyor olabilir misiniz?

Özellik Fabrikasında takımlar düzenli olarak işlerinin etkisini ölçmezler, büyük resimden haberleri olmaz, ne yöne gitmeleri gerektiğini bilmezler ve değerlerini ölçmek için ellerinde hiçbir metrik yoktur. “Değerli olanı yapmak” serisinin son yazısını yazmadan önce, ara bir yazı ile ne olunmaması gerektiğini yazmak istedim. Şirketler çevik dönüşüm sürecinden geçerken çoğunlukla teslimata odaklanıyor. Odak …

Agile ‘da farklı şeyler – Squad Health Check Model

Birçok şirket, agile takımlarının nasıl çalıştığını ölçme ve görselleştirme yollarını deneyerek tespitlerde bulunmaktadır.  Bu tespitler genellikle “olgunluk modelleri” olarak adlandırılırlar ve farklı seviyelerde bir çeşit ilerleme içerirler. Bu tür modellerin amacı genellikle firmalardaki süreçlerinin iyileştirme çabalarına odaklanmaları gerektiğine dair bir fikir edinmek isteyen yöneticilerin veya koçların, sistematik sorunların tespiti ve …

Scrum ve Kanban’da Döngüler ve Arasındaki Benzerlikler

Scrum’ın temelinde süresi sabit döngüler bulunmaktadır.  Buradaki genel mantık döngü uzunluklarını ve sürelerini aynı tutarak bir ritim yakalanmasını sağlamaktır. Yani bir Scrum döngüsü için süresi sınırlı, planlama, süreç geliştirme ve teslim süreçlerini içermektedir. Döngünün başında takım belirli sayıda iş maddesini backlog’tan alır.  Bu maddelerin önceliklendirilmesinin sorumluluğu Ürün Sahibi’ndedir. Takım bir …